Balt van Rijn

 

 

Ambacht

& vakmanschap

 

Uw meubel laten restaureren

Restaureren? Uw houten kwaliteitsobject laten restaureren is een serieuze beslissing. Het is daarom goed om met zorg een restaurator uit te zoeken. Hier volgt een beschrijving van de werkwijze zodat u weet wat u kan verwachten.


Na afspraak, wordt het  meubelstuk  bekeken en krijgt u  een vrijblijvende offerte op basis van de te verwachten aantal uren en de materiaalkosten. Als u besluit tot restauratie over te gaan dan bespreken we de mogelijkheden binnen de tijdsplanning en wat uw wensen daarover zijn. Uw kunstobject wordt gehaald of u brengt het zelf naar het atelier. Na het vastleggen van de conditie van het meubel in woord en beeld kan de restauratie beginnen.


Met aandacht en toewijding wordt er gewerkt om het meubel in oude glorie te doen herleven.


Als er tijdens de restauratie gebreken aan het licht komen, die niet eerder geconstateerd zijn en aandacht behoeven, dan zal, na overleg met u over de behandeling en de kosten, deze mee worden genomen in het proces. Als de restauratie is afgerond hebben we contact om uw geliefde meubelstuk dat in oude luister is hersteld te retourneren.

De inzichten over restauratie-ethiek zijn constant in beweging, echter is men het in ieder geval eens over het belang van omkeerbaarheid( reversibiliteit) Restauraties worden indien mogelijk zodanig uitgevoerd dat zonder schade aan het object restauraties in de toekomst aangepast kunnen worden naar de inzichten van dat moment.


Wilt u een schriftelijke (uitgebreide) offerte, bijvoorbeeld voor de verzekering dan zijn er offertekosten aan verbonden die in mindering op de restauratiekosten worden gebracht als u het object laat restaureren.


Door het samenwerken met specialisten uit verschillende vakgebieden dragen wij er zorg voor dat uw kunstobject met respect wordt behandeld.